طراحی سایت فروشگاهی بازرگانی سنگ میهن استون

میهن استون یک سرویس اینترنتی میباشد که بر روی روند تولید تا فروش سنگ تمرکز دارد. این مراحل از معادن آغاز میشود با سنگبری ها ادامه پیدا میکندو در آخر با سنگ فروشی ها کامل میشود. به جرات میتوانیم بگوییم که میهن استون تنها سرویسی است که به صورت جامع و علمی تمامی اطلاعاتی را که فعالان حوزه سنگ به آن نیاز دارند را ارائه دهد و به کیفیت این ارائه اهمیت میدهد.

پروسه ی طراحی سایت و تکنولوژی های استفاده شده

تحلیل و تحقیق

Data Research

طراحی رابط کاربری

User Experience Design

طراحی رابط کاربری

User Interface Design

توسعه سمت فرانت اند

Front-End Development

توسعه سمت بک اند

Back-End Development

نحوه ی سفارش پروژه