نام کارفرما

شرکت فردا دیجیتال

نوع پروژه

طراحی UX/UI سایت

اتمام پروژه

آبان ماه 1397

تکنولوژی ها

photoshop , illustrator , XD

مشاروان آنلاین اسپیناس در کنار شما هستند !

اگر سوالی دارید؟ منتظرم صدای گرم و دلنشین شما هستیم , تا پاسخ گوی سوال های شما باشیم

مورد اعتماد برندهای معتبر