نام کارفرما

لی لی رضائی

نوع پروژه

دیجیتال برندینگ

اتمام پروژه

دی ماه 1396

تکنولوژی ها

photoshop , illustrator , XD , WP , HTML5

مشاروان آنلاین اسپیناس در کنار شما هستند !

اگر سوالی دارید؟ منتظرم صدای گرم و دلنشین شما هستیم , تا پاسخ گوی سوال های شما باشیم

مورد اعتماد برندهای معتبر